Vervanging van de tandwortel

Een tandimplantaat is een blijvende én functionele oplossing bij ontbrekende tanden of kiezen.

Als tanden of kiezen verloren gaan, is het mogelijk om de missende tand of kies te vervangen door een implantaat met daarop een kroon. Een implantaat is een schroef die in de kaak wordt geplaatst ter vervanging van de tandwortel. Nadat een implantaat in de kaak is vastgegroeid, kan er een kroon op worden geplaatst.

Een implantaat wordt gemaakt van titanium of keramisch materiaal. Alle materialen worden door het lichaam en vooral het omringende bot goed verdragen.